Friday, February 2

bamboo revives 'tatsulok'

I don't know if most of us or our generation understand the word "LEFT" or "PROGRESSIVE" or related political ideologies...

But the upcoming album from the current No. 1 Pinoy band-BAMBOO- presents in its new songs lineup a classic hymn for the progressive-minded / leftist. - "Tatsulok" (originally by Buklod, who also wrote the classic "Kanlungan").

TATSULOK - is Tagalog for "triangle", symbolizes the Filipino class structure. The bottom of the pyramid represent the "masa"- the large chunk of the population which is overimposed by actions of the class on top of the pyramid (tuktok ng tatsulok) which of course represents the "elite" or the "rich few" who manipulate and exploit the poor.

Pardon my progressive tendencies, but what can I do? That class structure sucks and I think we can do something about it.
But sorry, I can't be extremely left-wing, I am not militant. I am at the LEFT OF THE CENTER.

So let me post the YouTube video (and lyrics, yehey!) of this great, moving song. Hope we find the message in it, and if we sing it, we mean every word! PADAYON! :-)TATSULOK

Totoy bilisan mo, bilisan mo ang takbo
Ilagan ang mga bombang nakatutok sa ulo mo
Totoy tumalon ka, dumapa kung kailangan
At baka tamaan pa ng mga balang ligaw

Totoy makinig ka, wag kang magpa-gabi
Baka mapagkamalan ka’t humandusay dyan sa tabi
Totoy alam mo ba kung ano ang puno’t dulo
Ng di matapos-tapos na kaguluhang ito

[Refrain]
Hindi pula’t dilaw tunay na magkalaban
Ang kulay at tatak ay di syang dahilan
Hangga’t marami ang lugmok sa kahirapan
At ang hustisya ay para lang sa mayaman

[Chorus]
Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok
Di matatapos itong gulo

Lumilipas ang hininga ng kay raming mga tao
At ang dating munting bukid, ngayo’y sementeryo
Totoy kumilos ka, baliktarin ang tatsulok
Tulad ng dukha, nailagay mo sa tuktok

[repeat Refrain and Chorus]
[repeat Refrain and Chorus]
[repeat Chorus]

Di matatapos itong gulo

CREDITS: Bamboo's official website: http://www.bamboo.com.ph/discography_tatsulok.html
Youtube user http://www.youtube.com/profile?user=fogdisc for posting the video

No comments: